Category: Anekdot

0

Trik Dan Siasat Setan Memperdaya Anak Adam

Menampakkan Keindahan dan Kenikmatan Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampak-kan kepada mereka keindahan...