Category: Figur

0

Kisah Sesosok Malaikat yang Menghibur Mukmin Galau

congkop.com. Imam Ibn Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimasyq (sejarah Damasyqus), Imam at-Thobaroniy dalam kitab Mu’jam dan Imam Ibn Abid Dunya radhiyallahu anhum menyebutkan riwayat seorang sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bernama Irbadh bin Sariyah radhiyallahu anhu yang notabene beliau salah seorang yang di...

0

Kisah Masa Kecil Rasulullah Dan Ibundanya

Sebagaimana tradisi suku Quraisy dan kabilah Arab pada umumnya, pada hari kedelapan selepas dilahirkan oleh Siti Aminah, Muhammad kecil harus diungsikan ke pedalaman dan baru akan dikembalikan ke ibunya ketika kelak berusia delapan atau...

0

Peristiwa Wafatnya Abu Bakar As-Shiddiq Ra

Mengenai wafatnya Abu Bakar As-Siddiq ini bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir 13 H, para ahli sejarah ada yang mengatakan bahwa wafat beliau diwaktu antara Maghrib sampai dengan Isya’. Anas bin Malik r.a. berkata, “Sayyid...